Doelstelling

De Koekenbieren is een professionele en dynamische kinderopvangonderneming die er voor alles naar streeft dat kinderen bij ons in betrokken en betrouwbare handen zijn.

Zowel het kinderdagverblijf aan de Schoolstraat als de peuterspeelzaal/buitenschoolse opvang aan de Haarlemmermeerstraat is klein en knus en streeft ernaar onder professionele begeleiding opvang aan kinderen van 0 - 13 jaar te bieden, waarbij de ontwikkeling en de zelfstandigheid van de kinderen op verantwoorde wijze door de leiding wordt begeleid en gestimuleerd.

De Koekenbieren biedt pedagogisch verantwoorde kinderopvang die leuk en aantrekkelijk is voor kinderen van 0-13 jaar. Het complete algemene pedagogisch beleid is op aanvraag op de locaties in te zien. Dit geldt ook voor de werkplannen van het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en de BSO.

Iedere locatie heeft, gebaseerd op het algemene beleid, een pedagogisch werkplan, waarin meer specifiek de invulling in de praktijk is terug te vinden van dit beleid.

Het pedagogisch beleidsplan en het werkplan worden bij plaatsing aan de ouders overhandigd. Ook zijn ze op aanvraag in te zien.