Groep

BSO De Koekenbieren heeft ruimte voor 16 kinderen. De kinderen in leeftijd variërend van 4 – 12 jaar maken allen gebruik van dezelfde verblijfsruimte en buitenspeelplaats. Bij aanwezigheid van meer dan 10 kinderen zullen twee pedagogisch medewerkers aanwezig zijn. Bij aanwezigheid van minder dan 10 kinderen zal altijd één pedagogisch medewerker aanwezig zijn, dan altijd ondersteund door een groepshulp/vrijwilliger.

De algemene ontwikkeling en het welbevinden van het kind, worden beïnvloed door de groep. Kinderen leren van elkaar en zijn elkaars voorbeeld. In de groep leren kinderen om te gaan met anderen, waardoor zij zichzelf ook weer beter leren kennen. Wij streven ernaar om de kinderen te helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandige personen en zich zo voor te bereiden op de maatschappij en het sociale leven in die maatschappij.