Doelstelling

In het algemeen stellen peuterspeelzalen zich ten doel: “de ontplooiing van jonge kinderen (peuters) te bevorderen door middel van spel en creatieve bezigheden onder deskundige begeleiding”.

Een peuterspeelzaal is een ruimte waar het kind zichzelf is en onbevangen kan spelen en met leeftijdsgenootjes kan leren omgaan, zonder dat er sprake is van een drang tot prestatie. Het is een plaats waar het kind even los kan komen van de eigen omgeving.

Peuterspeelzalen zijn er geheel op gericht om kinderen in groepsverband optimale mogelijkheden te bieden in eigen tempo hun eigen en unieke kwaliteiten te ontwikkelen. Dit alles (bij de meeste speelzalen) onafhankelijk van politieke en levensbeschouwelijke opvattingen. In het pedagogisch werkplan wordt ingegaan op de volgende aspecten van de peuterspeelzaal.

  • Motoriek en spelontwikkeling
  • Sociale ontwikkeling
  • Emotionele ontwikkeling
  • Taal- en spraakontwikkeling
  • Creatieve ontwikkeling

Het pedagogisch werkplan van de peuterspeelzaal is momenteel, door de overgang naar De Koekenbieren, nog in ontwikkeling.