Medewerkers

Uw kind(eren) wordt opgevangen door deskundige, gediplomeerde leidsters, ondersteund door een vaste groepshulp.

De pedagogisch medewerksters hebben minimaal een kindgerichte MBO- opleiding. Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen van de CAO Welzijn. De kennis en deskundigheid van onze leidsters is up to date daar zij met regelmaat bijgeschoold worden. De leidsters werken volgens ons eigen pedagogisch beleid. Het pedagogisch beleidsplan kunt u opvragen bij de leidsters. Dit pedagogisch beleid is verder uitgewerkt in specifieke werkplannen voor het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en de BSO. In de werkplannen staan de dagelijkse gang van zaken en de manier waarop de pedagogisch medewerkers hun kerntaak vervullen, omschreven. Ook deze werkplannen zijn op te vragen bij de leidsters van uw kind.
 

Er is een vaste leidster werkzaam op de dinsdag en donderdag groep ( Arianne Worm) en op de maandag, woensdag, vrijdag groep (Annelies Celie), andere combinaties zijn in overleg mogelijk. Minimale plaatsing is 2 ochtenden, dit in verband met de gewenning.

Annelies Celie
Maandag, Woensdag
& Vrijdag ochtend
          Arianne Worm
Dinsdag en Donderdag ochtend

Stagiaires
Regelmatig worden de leidsters ondersteund door stagiaires die wij de mogelijkheid bieden om het praktijkgedeelte hun opleiding uit te voeren. Stagiaires leveren ook een positieve bijdrage aan het kindercentrum, omdat zij de nieuwste ontwikkelingen die zij op hun opleiding meekrijgen bij ons kunnen evalueren. Het zijn leerlingen van de beroeps opleidende leerweg (BOL) opleiding Pedagogisch Werker niveau 3 of niveau 4 of leerlingen die een maatschappelijke stage moeten volgen. De stagiaires lopen mee op de groepen en worden te allen tijde boventallig ingezet.