Tarieven

Tarieven 

Per 1 januari 2018 is de Wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzalen een feit. Dit betekent dat onze peuterspeelzaal een peuteropvanglocatie zal worden en aan dezelfde kwaliteitseisen als de kinderopvang moet voldoen. Ook het financieringssysteem zal per 1 januari 2018 wijzigen.

Ouders kunnen net als voor de kinderopvang ook voor peuteropvang kinderopvangtoeslag (KOT) aanvragen bij de belastingdienst.

 

Wanneer heeft u recht op kinderopvangtoeslag?

  • Beide ouders werken
  • Alleenstaande ouder met werk
  • Als ouders een opleiding volgen
  • Als ouders een traject naar werk of inburgeringscursus volgen

 

De uurprijs voor 2018 is in overleg met de gemeente en de oudercommissie vastgesteld op 8,27 per uur.

 

En ochtend peuteropvang per week (= 10 uur per maand) kost in 2018 82,70 per maand (exclusief kinderopvangtoeslag)

 

Voor een proefberekening of het aanvragen van kinderopvangtoeslag gaat u naar www.toeslagen.nl

 

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag?

Wanneer u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag dan kunt u in aanmerking komen voor een gemeentelijke bijdrage. Deze wordt vastgesteld aan de hand van een ouderbijdragetabel, die is vastgesteld oor de gemeente en gebaseerd is op de adviestabel van de VNG.

 

Hoe hoog de ouderbijdrage is hangt af van het inkomen. Ouders leveren een kopie van hun inkomensgegevens aan, zodat de ouderbijdrage vanuit de inkomensafhankelijke tabel

vastgesteld kan worden. Uiteraard worden de gegevens vertrouwelijk behandeld.

Ook hebben wij een inkomensverklaring van de belastingdienst (voorheen IB60-formulier) nodig, deze kunt u downloaden via www.belastingdienst.nl en een formulier(ouderverklaring) waarin u verklaart geen recht te hebben op kinderopvangtoeslag. Pas nadat wij de inkomensgegevens en voorgenoemde formulieren hebben ontvangen kunnen wij de hoogte van de ouderbijdrage vaststellen. Wanneer u deze gegevens niet kunt overleggen betaalt u het hoogste tarief.

 

Klik hier voor de ouderverklaring

 

Klik hier voor de ouderbijdrage tabel