Kennismaking & Plaatsing

Wij vinden het leuk als u bij ons binnen stapt om een kijkje te komen nemen. Wij zullen u dan rondleiden en u ontvangt van ons een informatiepakket. Voor het informatiepakket kunt u natuurlijk ook even bellen of het contactformulier invullen via de website. Voor een plek op het kinderdagverblijf adviseren wij u om vroegtijdig in te schrijven, aangezien wij op dit moment een lange wachtlijst hebben. Zodra wij het door u ingevulde en ondertekende inschrijfformulier en het inschrijfgeld hebben ontvangen, sturen wij u een schriftelijke bevestiging van uw inschrijving. Wij zullen u ongeveer twee maanden van tevoren schriftelijk meedelen of de plaats beschikbaar is en hopen daarbij zoveel mogelijk aan uw wensen tegemoet te kunnen komen. Plaatsing kan slechts geschieden op de 1e of op de 15e dag van de maand.

De minimale afname op het kinderdagverblijf is 1 dag, ditzelfde geldt voor de BSO. Op de Humpie Dumpie geldt een minimale plaatsing van 2 dagdelen (2 ochtenden). per week. Hierdoor blijft de continuïteit gewaarborgd zodat het kind vertrouwd blijft met de leidsters.

De groepen hebben zoveel mogelijk een vast dagritme. Dat biedt regelmaat en zekerheid aan de kinderen. Buitenspelen of een stukje wandelen hoort daar ook bij. Vaste onderdelen van de dag maken de dag overzichtelijk voor kinderen. Vaste rituelen als bijvoorbeeld eten en drinken en slapen brengen structuur in de dag.

Wij bieden ouders de mogelijkheid hun kind extra naar het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of BSO te brengen, indien een plaats beschikbaar is. Wij verzoeken ouders dit minimaal 3 dagen van tevoren aan te geven.