Route

Route naar het kinderdagverblijf:

Kinderdagverblijf De Koekenbieren bereikt u door op de Haarlemmerweg (N200) komende vanaf Amsterdam linksaf, vanaf Haarlem rechtsaf, de Oranje Nassau straat in te rijden. Bij de kruising met de Julianastraat gaat u bij de verkeerslichten rechtsaf. Bij de volgende kruising slaat u rechtsaf. Dit is de Schoolstraat. Bijna aan het eind van de Schoolstraat vindt u aan uw linkerhand het kinderdagverblijf.Grotere kaart weergeven